Våra utbildningar

Besiktning

Enligt lagen är arbetsgivaren skyldig att utföra årliga besiktningar av sin fallskyddsutrustning. Den besiktningen skall utföras av en kompetent person.

Vår personal är auktoriserad och har god erfarenhet av besiktning av fallskyddsutrustning.

Besiktningen dokumenteras och rapporteras. Vi förser utrustningen med ett RFID-chip, utrustningen kan då spåras via chipet och detta gör att livslängden på utrustningen blir längre.

När vi utför besiktning så för vi in uppgifter om utrustningen i vårt datasystem kontrollpunkt, systemet påminner oss i förväg om datum för nästa besiktning och vi ser till att er utrustning alltid besiktigas i tid.

Ni som företaget kan välja mellan att antingen skicka in er utrustning till oss för att få den kontrollerad, eventuellt reparerad och sedan godkänd, eller så kommer vi på plats och utför kontroll och besiktning av utrustningen. 

Fallskyddsutrustning som inte längre kan spåras via informationen på identifikationslappen, t. ex genom slitage, väta eller smuts, måste kasseras.