Våra utbildningar

Besiktningsformulär

Årlig kontroll personlig fallskyddsutrustning

VARFÖR
Enligt svensk lag skall fallskyddsutrustning som används kommersiellt inspekteras årligen av en kompetent person. Detta görs för att se till att den utrustning som används i Sverige idag håller hög kvalitet och inte har säkerhetsbrister.
NÄR
Utrustningen skall inspekteras och dokumenteras minst var 12:e månad men gärna oftare om utrustningen används intensivt eller används i aggressiva miljöer.
HUR
Du fyller i formuläret med era uppgifter, skickar produkterna till oss. Vi genomför kontroll, eventuell reparation och rengöring. paketerar och sänder tillbaka dem till er inom cirka 1 arbetsdag från det produkterna inkommit till oss. Dokumentation och automatisk påminnelse om nästa inspektion. alla produkter dokumenteras in i Kontrollpunkt där ni erbjuds gratis konton. här kan ni ser er utrustning och status på densamma. Alla protokoll och historik på utrustningen kan ni enkelt ta fram på rapportknappen och ett automatiskt påminnelse om inspektion för nästa år kommer i god tid till er.

Produkter du sänder in till NUAB för kontroll/service inte får vara utsatt för hälsofarligt damm eller kemikalier, t.ex. PCB eller Asbest!

Kontaktuppgifter beställare


Företag
Adress
Postnummer
Ort
Kontaktperson
E-postadress
Telefon

Checka i denna ruta om kontaktuppgifter och fakturauppgifter är samma.

Fakturering


Fakturaadress
Företag
Adress
Postnummer
Ort
Kontaktperson
E-postadress
Telefon
Fakturamärkning
Ordernummer

Checka i denna ruta om fakturauppgifter och returuppgifter är samma.

Returadress


Företag
Adress
Postnummer
Ort
Kontaktperson
E-postadress
Telefon

Fyll i utrustningstyp, tex. Fallskyddsblock, fallskyddssele, stödlina etc. Är du osäker skriver du övrigt.

Typ av utrustning Kända fel Antal Önskar RFID, ja eller nej