Våra utbildningar

Bokningsvillkor

Allmänna boknings- och avbokningsvillkor

På NUAB följer vi Almega Utbildningsföretagens generella av- och ombokningsregler:
• Utbildningsbokningen är bindande för deltagarens företag så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse.
• Kostnadsfri av- och ombokning gäller fram till 4 veckor innan kursstart
• Vid av- eller ombokning 4-2 veckor före kursstart debiteras beställaren 50% av kursavgiften.
• Vid av- eller ombokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras beställaren 100% av kursavgiften.
• Vid förhinder kan den bokade utbildningsplatsen överlåtas till annan deltagare inom samma företag efter samråd med oss.
• Vid avbokning till följd av sjukdom krävs läkarintyg och kunden äger då rätt att gå nästkommande kurstillfälle på bokad kurs istället.

Har du frågor kring bokning och avbokning? Kontakta oss på bokning@nuab.se så hjälper vi dig!