Våra utbildningar

Fallskyddsutbildningar

Fallskyddsutbildning är en utbildning som riktar sig till alla som arbetar på höjder över 2 meter och där fasta fallskyddsanordningar saknas. Arbete på hög höjd är förenat med risker och var tredje arbetsplatsolycka som sker i Sverige är en fallolycka. För att förebygga dessa olyckor behövs utbildning och kunskap hos den enskilde arbetaren.

NUABs mobila utbildningsplattform.

KRAV PÅ ARBETSGIVAREN

Det är ett krav på arbetsgivaren att den som utför arbetet skall ha godkänd personlig fallskyddsutrustning samt kunskap i brukandet av denna. Du som arbetsgivare skall kunna påvisa att din personal har tillräckliga kunskaper i arbete på höjd, det vill säga att de kan använda fallskyddsutrustningen på ett säkert sätt, utföra räddning av nödställd och självevakuering. Om användaren har en grundlig kunskap kan utrustningen användas som ett stöd i arbetet vilket leder till ökad produktivitet.

VÅR ROLL

Vi på NUAB har utvecklat en mobil utbildningsplattform där vi utför praktiska övningar t.ex positionering, stegklättring, takarbete samt räddning och evakuering. Med hjälp av utbildningsplattformen kan vi förlägga utbildningen på ert företag samtidigt som deltagaren får en grundlig praktisk erfarenhet av fallskyddsarbete och räddning.