Våra utbildningar

Installation

Vi installerar fasta fallskyddsystem i samarbete med Söll från Honeywell, vilket är världens ledande tillverkare av fallskyddsutrustning. Honeywell har tagit fram utrustning och lösningar som inte bara gör arbetet på höjd säkrare utan även utvecklat produkterna för användarens bekvämlighet. Användarens trygghet och produktivitet ligger i fokus vid utvecklingen av fallskyddsprodukterna, vilka de arbetat med i 60 år.

Fasta fallskyddssystem installeras i de arbetsmiljöer där fallrisk föreligger och användaren av fallskyddsutrustning saknar punkt att förankra sig i. Exempel på sådana miljöer kan vara traverser där tillkomst endast finns i ändläge, fasta stegar, olika sorters tak, utmanande gruvmiljö och andra fallriskmiljöer.

Kontakta oss för mer information.