Våra utbildningar

Inventering

Fallskyddsinventeringen riktar sig till företag som vill ha hjälp med att fallsäkra hela verksamheten, vi utför inventeringar på industri, gruva, bygge, sågverk, fastigheter, anläggningar m.m.

Lagen säger att arbetsgivare skall ombesörja att fallskyddslösningar finns på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre där fallrisk föreligger.

Fallskyddsinventering Del 1
En fallskyddsinventering kan genomföras på två olika sätt beroende på företagets behov, när det redan finns en god kunskap inom fallskydd hos arbetsmiljöansvarig, skyddsombud och arbetsledare så kommer vi på plats hos er och går tillsammans med en av er utvald person genom företaget och hjälper er att identifiera fallskyddsrisker och dokumenterar detta.

Den samlade dokumentationen rapporteras senare tillsammans med lösningsförslag på hur vi kan hjälpa er att eliminera riskerna för personalen. Rapporten innehåller förslag på åtgärder, samt ett kostnadsförslag på till exempel installationer av fasta fallskyddssystem, förankringpunkter, utrustning eller utbildning.

Fallskyddsinventering Del 2
På de företag där kunskapen inom fallskydd är begränsad håller vi en två timmars introduktionsutbildning för arbetsmiljöansvarig, arbetsledare och skyddsombud. Där informerar vi om vad fallskydd innebär, lagar och regler, risker samt vad ni kan göra för att förebygga fallrisker. Efter introduktionen går vi med utvald personal och gör en övergripande fallskyddsinventering enligt beskrivningen i del 1.