Våra utbildningar

Kontrollpunkt

För besiktningspliktiga objekt, daglig tillsyn eller checklistor som kan utföras digitalt!

Kontrollpunkt för Daglig tillsyn

Kontrollpunkt utvecklades för att underlätta hanteringen av daglig tillsyn av maskiner och fordon i entreprenadbranschen. Daglig tillsyn av maskiner hanteras ofta med pappersformulär, men nu finns det en enkel digital lösning.

Med kontrollpunkt väljer man när maskinen eller objektet skall kontrolleras, dagligen, veckovis eller månadsvis. Alla användare får en egen inloggning och loggar in via en mobil enhet där man på plats kan utföra kontrollen. Alla avvikelser rapporteras direkt in i systemet och ansvarig arbetsledare/chef får en automatisk mailrapport.

Kontrollpunkt för Besiktningar
Använder ni personligt fallskydd, lyftredskap, eller annan besiktningspliktig utrustning på ert företag.

Kontrollpunkt ger en lätthanterlig överblick av alla besiktningspliktiga objekt och kan ställas in med automatiska påminnelser med olika tidsintervall inför nästa besiktning.

Vid periodisk kontroll får du en historik per objekt där det tydligt framgår när besiktningen är gjord, vem som har gjort den, hur det är gjort och om det finns avvikelser. Text och bild från besiktningsprotokollet finns sparat i systemets historik.

KONTROLLPUNKT INNEFATTAR FLERA OLIKA FUNKTIONER SOM UNDERLÄTTAR FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR I ER VARDAG:

• Molnbaserat verktyg, åtkomst via webben
• Periodisk kontroll / Besiktningar av objekt
• Daglig tillsyn
• Anpassad till mobil enhet
• Bygg dina egna checklistor
• Tre besiktningar per objekt

• Mailpåminnelse inför nästa besiktning
• Enkel sökning via RFID chippade objekt
• Rapporter
• Möjlighet att välja olika kategorier
• Systemtillägg projekt för uthyrning
• Inloggning med läs- eller skrivrättigheter

LOGGA IN HÄR

 

Kontrollpunkt passar all verksamhet där ni idag använder er av pappersformulär som checklistor. Ordning och reda är bara ett knapptryck bort. 

Med Kontrollpunkt skapar du enkelt checklistor med de punkter som ska kontrolleras och de avvikelser som kan förekomma i din verksamhet. Checklistorna tas sedan i bruk av användaren direkt i dennes smartphone där denne enkelt kan bocka av allt. Eventuella avvikelser eller brister noteras och den utförda kontrollen sparas och skickas med en enkel knapptryckning. Det går även att bifoga en bild och kommentar på eventuella fel. Rapporten sparas i systemet och du kan vidarebefordra uppgifterna i form av rapporter till din beställare om sådan finns i sin tur.

Genom att använda Kontrollpunkt får den utvalda ansvariga ett meddelande om de avvikelser som dyker upp och ska hanteras. Det krävs inga extra tillsyner och kontroller då dokumentationen kan komma samtidigt som rapporten. Den ansvarige får även bekräftat att en kontroll har blivit utförd och av vem.

Med Kontrollpunkt kan du göra checklistor på en ett eller flera objekt/individer. Objekt/individ kan vara en person, maskin, en rutin eller ett förfarande.

Kontrollpunkt kan appliceras där du behöver strukturera och effektivisera. Anpassa Kontrollpunkt till din verksamhet – möjligheterna är oändliga! Kontrollpunkt kan appliceras där du behöver strukturera och effektivisera.

För mer information kontakta oss på 0911-195 55.