Våra utbildningar

NUAB ett av superföretagen 2018

Vi är stolta och glada över att få vara ett av superföretagen 2018.

Veckans Affärer och Bisnode har för fjortonde året i följd granskat samtliga svenska
aktiebolag utifrån följande parametrar:

1. Tillväxt
2. Vinst
3. Avkastning
4. Effektivitet
5. Kapitalstruktur
6. Finansiering

De sex parametrarna har sedan jämförts med referensvärden baserade på
prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet, detta
för att göra jämförelsen konjunkturoberoende och storleksneutral. Bedömningen
har gjorts årsvis av räkenskaperna för de senaste fyra åren.

Vi vill tacka Veckans affärer och Bisnode för denna fina utmärkelse samt alla våra kunder och samarbetspartners som hjälpt oss bli ett av superföretagen 2018.

Senaste nyheterna

Visa alla nyheter »