Våra utbildningar

Traversutbildning Eskilstuna


Traversutbildning Eskilstuna

Välkommen på traversutbildning i Eskilstuna. Utbildningen är dokumenterad enligt SS-ISO 9926-1.
Vi kommer att gå igenom dom vanligaste lastkopplingarna. Beskriva säker användning och vilken typ av kontroller föraren ska genomföra föra användning av traversen.
Kursdeltagaren får kunskaper och kompetens för att hantera traversen under svåra förhållanden, som att häva svängningar och rotationer.

*Terminologi, vad är vad?
*Introduktion
*Konstruktion, hur vikten skall fördelas.
*Operatörens roll, användning.
*Kommunikation
*Lasthantering
*Kontroll & underhåll
*Regler & lagar
*Säkerhetsföreskrifter
*Ergonomi
*Materialkännedom
*Radiomanövrering
*Skyddsföreskrifter
*Lyftinrättningar och redskap i verkstaden
*Koppla, ställa och lyfta last
*Praktiskt körprov i arbetsmiljö
*Arbeta med signalschema
*Under kursen kommer deltagaren få teoretiska kunskaper och arbete praktiskt.

Vi behandlar även Säkra lyft och Lasthantering på vår Traversutbildning.
Under kursen kommer deltagaren få teoretiska kunskaper och arbeta praktiskt.

Våra andra tjänster

Kompetensvy

Vi hanterar alla utbildningsbevis, certifikat och körtillstånd digitalt i Kompetensvy.
Kompetensvy kan även hjälpa er få full kontroll på era utbildningar.

NUAB Fallskydd

Vi är en ledande aktör i branschen.
Vår vision är att alla som jobbar på höjd ska komma hem oskadda efter en dag på jobbet.

Kontrollpunkt

Besiktning och tillsyn med papper och penna fungerar inte längre.
Läs mer om vad Kontrollpunkt kan göra för er.