Våra utbildningar

GWO Basic Safety Training

Deltagarpris p/p (exkl. moms): 16950 SEK
Förkunskapskrav: Alla deltagare måste vara fysiskt och medicinskt lämpliga. Läkarundersökning med godkänt arbets-EKG krävs innan utbildning. 
Produktblad: Ladda ner »
Visa utbildningstillfällen
Allmänna boknings- och avbokningsvillkor

Global Wind Organisation, GWO:s standard Basic Safety Training är ny standard för utbildning inom vindkraftbranschen. Utbildningen är ett viktigt och nödvändigt steg för att öka säkerheten och minska riskerna vid arbeten i vindkraftverk. Vestas, Siemens, Sozlon och Vattenfall är några av företagen som ligger bakom standarden och som har krav på att man genomgått utbildningen för att få tillträde till deras torn.

Basutbildningen sträcker sig över 5 arbetsdagar och varvar teoretiska och praktiska moment i enlighet med GWO:s standard. 

De olika momenten består av:

• Manual handling (ergonomi) - 4 tim

• Fire awareness (grundläggande brand) - 4 tim

• First aid (första hjälpen) - 16 tim

• Working at heights (arbete på höjd) - 16 tim


Enligt AFS 2000:6 Mast- och stolparbete ska alla som klättrar över 13 meter göra en obligatorisk årlig läkarundersökning. Läkarundersökningen måste vara utförd innan utbildningen startar och godkänt tjänstbarhetsintyg skall medtagas och uppvisas för instruktören.

Observera att vi behöver ditt Winda-ID innan utbildningen startar. Kostnad för registrering i Winda-ID tillkommer med 400 kr /person efter genomförd utbildning.
 

Kursmål

Målsättning

Efter avslutad utbildning ska du kunna utföra säkra arbeten i vindkraftverk.

Visa ett säkert och korrekt agerande vid brand, kunna använda brandsläckare och brandfilt på ett korrekt sätt.

Förstå behovet av korrekt teknik vid manuell hantering/ergonomi.

Kunna analysera och prioritera en olycka med hjälp av L-ABCDE samt utföra HLR.

Använda din PPE på ett korrekt sätt och genomföra kamraträddning/evakuering på ett säkert sätt.

Övrig information

NUAB tillhandahåller ett urval av relevant skyddsutrustning men vi önskar även att du som deltagare har med dig din egen utrustning om sådan finns. Då det ingår en stor del praktiska moment i utbildningen rekommenderar vi varma och oömma kläder samt skyddsskor. Viss del av momentet "Working at heights" genomförs utomhus. 

Information kring COVID-19/Corona viruset

Vi genomför utbildningar enligt Folkhälsomyndighetens plan och följer samtidigt aktuell information gällande Corona-viruset.

Vårt agerande för minskad smittorisk och oro:
• Arbeta och deltaga frisk
• Rena och rymliga lokaler
• Skyddshandskar till deltagarna vid praktiska utbildningar
• NUAB kommer att i möjligaste mån ersätta den teoretiska delen på säkerhetsutbildningarna med interaktiva utbildningar och filmer/webbinarier. Det innebär att deltagarna kan sitta på jobbet/hemma och tillgodose sig den teoretiska delen av utbildningen innan det är aktuellt med den praktiska delen.
• I de fall det inte går att undvika klassrumsutbildning kommer dessa att ske i lokaler så stora att man kan sitta med betryggande avstånd till andra deltagare.
• Den praktiska delen kommer att förläggas utomhus eller i större industrilokaler där deltagarna inte behöver vara för nära varandra.
• Under den praktiska utbildningsdelen kommer samtliga deltagare att erbjudas skyddshandskar då handhygien är av största vikt för att undvika smittspridning.

Sjuka deltagare
NUAB kommer inte att ta emot deltagare på utbildning som påvisar förkylningssymptom, med respekt för de andra deltagarna och våra egna instruktörer.

Vi ber dig som har besökt spridningsområdena eller har förkylningssymptom att inte deltaga på utbildningar.

Vidare så finns vi tillgängliga på mail och telefon för frågor och åtgärdsplanering om så önskas.
bokning@nuab.se
Kundansvarig säljchef
Malin Pahlin 0911-195 59
Verksamhetsansvarig
David Nilsson 0911-195 56

Kommande utbildningar

Det finns inga planerade utbildningstillfällen för denna kurs.

Visa alla utbildningar »