Våra utbildningar

GWO Refresher

Deltagarpris p/p (exkl. moms): 10570 SEK
Förkunskapskrav:

Giltigt GWO-certifikat.

Visa utbildningstillfällen
Allmänna boknings- och avbokningsvillkor

Global Wind Organisation, GWO:s standard Basic Safety Training är ny standard för utbildning inom vindkraftbranschen. Utbildningen är ett viktigt och nödvändigt steg för att öka säkerheten och minska riskerna vid arbeten i vindkraftverk. Vestas, Siemens, Sozlon och Vattenfall är några av företagen som ligger bakom standarden och som har krav på att man genomgått utbildningen för att få tillträde till deras torn.

Utbildningen är en repetitionsutbildning på GWO Basic Safety Training och varvar teoretiska och praktiska moment under 3 arbetsdagar.

Momenten som repeteras är:

• Manual handling (ergonomi) - 4 tim

• Fire awareness (grundläggande brand) - 4 tim

• First aid (Första hjälpen) - 8 tim

• Working at heights (arbete på höjd) - 8 tim


Enligt AFS 2000:6 Mast- och stolparbete ska alla som klättrar över 13 meter göra en obligatorisk årlig läkarundersökning. Läkarundersökningen måste vara utförd innan utbildningen startar och godkänt tjänstbarhetsintyg skall medtagas och uppvisas för instruktören. 

Observera att vi behöver ditt Winda-ID innan utbildningen startar. Kostnad för registrering i Winda-ID tillkommer med 400 kr /person efter genomförd utbildning.

Kursmål

Efter avslutad utbildning ska du kunna fortsätta att utföra säkra arbeten i vindkraftverk.

Visa ett säkert och korrekt agerande vid brand, kunna använda brandsläckare och brandfilt på ett korrekt sätt.

Förstå behovet av korrekt teknik vid manuell hantering/ergonomi.

Kunna analysera och prioritera en olycka med hjälp av L-ABCDE samt utföra HLR.

Använda din PPE på ett korrekt sätt och genomföra kamraträddning/evakuering på ett säkert sätt.

Övrig information

Repetitionsutbildning för yrkesutövare som redan har ett giltigt GWO-certifikat och som vill kunna arbeta i vindkraft mot olika vindkraftstillverkare. För alla som arbetar med projektering och underhåll i vindkraftverk. Exempelvis vindkraftstekniker, reparatörer, elektriker med flera.

NUAB tillhandahåller ett urval av relevant skyddsutrustning, men vi önskar även att deltagarna har med sig sin egen utrustning. Då en del av utbildningen utförs utomhus rekommenderar vi varma och oömma arbetskläder samt skyddsskor. 

Information kring COVID-19/Corona viruset

Vi genomför utbildningar enligt Folkhälsomyndighetens plan och följer samtidigt aktuell information gällande Corona-viruset.

Vårt agerande för minskad smittorisk och oro:
• Arbeta och deltaga frisk
• Rena och rymliga lokaler
• Skyddshandskar till deltagarna vid praktiska utbildningar
• NUAB kommer att i möjligaste mån ersätta den teoretiska delen på säkerhetsutbildningarna med interaktiva utbildningar och filmer/webbinarier. Det innebär att deltagarna kan sitta på jobbet/hemma och tillgodose sig den teoretiska delen av utbildningen innan det är aktuellt med den praktiska delen.
• I de fall det inte går att undvika klassrumsutbildning kommer dessa att ske i lokaler så stora att man kan sitta med betryggande avstånd till andra deltagare.
• Den praktiska delen kommer att förläggas utomhus eller i större industrilokaler där deltagarna inte behöver vara för nära varandra.
• Under den praktiska utbildningsdelen kommer samtliga deltagare att erbjudas skyddshandskar då handhygien är av största vikt för att undvika smittspridning.

Sjuka deltagare
NUAB kommer inte att ta emot deltagare på utbildning som påvisar förkylningssymptom, med respekt för de andra deltagarna och våra egna instruktörer.

Vi ber dig som har besökt spridningsområdena eller har förkylningssymptom att inte deltaga på utbildningar.

Vidare så finns vi tillgängliga på mail och telefon för frågor och åtgärdsplanering om så önskas.
bokning@nuab.se
Kundansvarig säljchef
Malin Pahlin 0911-195 59
Verksamhetsansvarig
David Nilsson 0911-195 56

Kommande utbildningar

Det finns inga planerade utbildningstillfällen för denna kurs.

Visa alla utbildningar »