Våra utbildningar

Kompetent Person Fallskydd

Deltagarpris p/p (exkl. moms): 3000 SEK
Förkunskapskrav: Inga förkunskaper krävs.
Produktblad: Ladda ner »
Visa utbildningstillfällen
Allmänna boknings- och avbokningsvillkor

En halvdags utbildning med både teori och praktiska övningar.
Du får lära dig att göra den årliga kontrollen/besiktningen av personlig fallskyddsutrustning. För att säkerställa kunskapsnivån görs en validering. Efter avslutad utbildning utfärdas ett certifikat.

Vad innehåller utbildningen?

Teori:
• Introduktion.
• Fallskyddets grunder.
• Europanormer.
• CE-märkning.
• Materialvård/förvaring.
• Bruksanvisning.
• Bedömningsprov.
• Fallskyddsutrustning

Utbildningen valideras genom ett teoretiskt och praktiskt prov.

Kursmål

Målet är att utbilda dig till ”kompetent person” inom besiktning av fallskyddsutrustning i enlighet med EN365.

Övrig information

En 4 timmar lång utbildning med både teori och praktiska övningar. Du får lära dig att göra den årliga kontrollen/besiktningen av personlig fallskyddsutrustning.

Information kring COVID-19/Corona viruset

Vi genomför utbildningar enligt Folkhälsomyndighetens plan och följer samtidigt aktuell information gällande Corona-viruset.

Vårt agerande för minskad smittorisk och oro:
• Arbeta och deltaga frisk
• Rena och rymliga lokaler
• Skyddshandskar till deltagarna vid praktiska utbildningar
• NUAB kommer att i möjligaste mån ersätta den teoretiska delen på säkerhetsutbildningarna med interaktiva utbildningar och filmer/webbinarier. Det innebär att deltagarna kan sitta på jobbet/hemma och tillgodose sig den teoretiska delen av utbildningen innan det är aktuellt med den praktiska delen.
• I de fall det inte går att undvika klassrumsutbildning kommer dessa att ske i lokaler så stora att man kan sitta med betryggande avstånd till andra deltagare.
• Den praktiska delen kommer att förläggas utomhus eller i större industrilokaler där deltagarna inte behöver vara för nära varandra.
• Under den praktiska utbildningsdelen kommer samtliga deltagare att erbjudas skyddshandskar då handhygien är av största vikt för att undvika smittspridning.

Sjuka deltagare
NUAB kommer inte att ta emot deltagare på utbildning som påvisar förkylningssymptom, med respekt för de andra deltagarna och våra egna instruktörer.

Vi ber dig som har besökt spridningsområdena eller har förkylningssymptom att inte deltaga på utbildningar.

Vidare så finns vi tillgängliga på mail och telefon för frågor och åtgärdsplanering om så önskas.
bokning@nuab.se
Kundansvarig säljchef
Malin Pahlin 0911-195 59
Verksamhetsansvarig
David Nilsson 0911-195 56

Kommande utbildningar

Det finns inga planerade utbildningstillfällen för denna kurs.

Visa alla utbildningar »